نوع الصلب

Structural Steel bars
St52/3 St37/2 A36 St 60-2
S355J0 St37/3 St42/2 St 70-2
S355JR S235J2 S275JR S355J2
S235JR S275J0 A 105 S355J2G3
S235J0 S275J2 Gr 60A 615
Free Cutting Steel bars
11SMn30 9S20 12L14 36SMn14
230M07 11SMnPb30 11SMnPb37 36SMnPb14
11SMn37 230M07Pb 46S11 AISI 1141
Case Hardening Steel Bars
A) Carbon
C10 C10R C15E 080A15
C10E C15 C15R 080A17
B) Alloy
34Cr4 27MnCr5 42CrMo4 40NiCrMo2-2
34CrS4 27MnCrS5 AISI 4140 39NiCrMo3
37Cr4 25CrMo4 42CrMoS4 34CrNiMo6
37CrS4 25CrMoS4 50CrMo4 35NiCrMo7
41Cr4 AISI 4130 709M40 817M40
41CrS4 34CrMo4 42CrMoB4 40NiCrMoS7
605M36 34CrMoS4 31CrMoV9 30CrNiMo8
Structural Steel bars
38Si7 SAE 9260 55Cr3 56SiCr7
51Si7 60SiMn5 51CrMoV4 60SiCr7
Steel for Cold Drawing wire
A) Low Carbon
AISI 1006 AISI 1010 St 37 SG2
AISI 1008 AISI 1011 AISI 1015 S2Mo
B) High carbon
AISI 1060 AISI 1070 AISI 1075 SWRH 82B
AISI 1065 SWRH 72B AISI 1080 AISI 1085
Carbon Manganese Steel bars
22Mn6 150M19 28Mn6 150M36
SMn443H 36Mn6 42Mn6
Microalloyed Steel bars
17MnV6 20MnV6 20MnVS6 LF6
Boron Steel bars
32CrB4 34CrB4 27MnCrB5-2 30MnB4
Stainless Steel bars
A)Austenitic
304 304L 316 316L
B)Martensitic
416 420
Quenching and Tempering Steel Bars
A) Carbon
C22 AISI 1030 C40R AISI 1050
CK22 C30R 080M40 CF53
C22E 080M30 080A42 C53
AISI 1020 C35 C45 S53C
C22R CK35 CK45 C55
070M20 C35E C45E CK55
C25 AISI 1035 AISI 1045 C55E
CK25 C35R C43 070M55
C25E C40 C45R C55R
C25R CK40 G1045 C60
C30 C40E C50 CK60
CK30 AISI 1040 CK50 C60E
C30E S40C C50E C60R
B) Alloy
15Cr3 18CD4 15NiCr13 20CrNiMoS4
16MnCr5 18CrMo4 20NiCrMo2-2 18NiCrMo5
16MnCrS5 18CrMoS4 SAE 8620 17NiCrMo6-4
20MnCr5 15CrNi6 20NiCrMoS2-2 17CrNiMo6
20MnCrS5 16NiCr6 20NiCrMoVS2-2 18CrNiMo7/6

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'fileinfo' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: